Τετάρτη 16 Αυγούστου 2017

Με Απόλλων πρώτη αγωνιστική στις Μουρνιές.


(1η αγωνιστική)

ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΣΤΗΡΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
ΣΠΑΘΑ-ΚΕΡΑΜΕΙΑ
ΡΟΔΩΠΟΥ-ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ-ΚΟΡΩΝΙΣ
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ-ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.-ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ-ΙΝΚΑ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΓΡΑΝΙΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-
ΦΩΣΤΗΡΑΣΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ-
ΣΠΑΘΑΚΕΡΑΜΕΙΑ-
ΡΟΔΩΠΟΥΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ-
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝΚΟΡΩΝΙΣ-
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣΑΠΟΛΛΩΝ-
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ-
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ-
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝΙΝΚΑ-
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΓΡΑΝΙΤΗΣ-

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΦΩΣΤΗΡΑΣΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ-
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥΣΠΑΘΑ-
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥΡΟΔΩΠΟΥ-
ΚΕΡΑΜΕΙΑΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ-
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ-
ΚΟΡΩΝΙΣΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ-
ΑΠΟΛΛΩΝΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.-
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ-
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧΓΡΑΝΙΤΗΣ-
ΙΝΚΑΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣΣΠΑΘΑ-
ΡΟΔΩΠΟΥΦΩΣΤΗΡΑΣ-
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ-
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣΚΕΡΑΜΕΙΑ-
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ-
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝΚΟΡΩΝΙΣ-
ΓΡΑΝΙΤΗΣΑΠΟΛΛΩΝ-
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ-
ΙΝΚΑΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ-

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΡΟΔΩΠΟΥΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ-
ΣΠΑΘΑΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ-
ΦΩΣΤΗΡΑΣΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ-
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ-
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.-
ΚΕΡΑΜΕΙΑΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ-
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝΓΡΑΝΙΤΗΣ-
ΚΟΡΩΝΙΣΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-
ΑΠΟΛΛΩΝΙΝΚΑ-
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ-

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ-
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣΡΟΔΩΠΟΥ-
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣΣΠΑΘΑ-
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.ΦΩΣΤΗΡΑΣ-
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-
ΓΡΑΝΙΤΗΣΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ-
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΚΕΡΑΜΕΙΑ-
ΙΝΚΑΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ-
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧΚΟΡΩΝΙΣ-
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣΑΠΟΛΛΩΝ-

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ-
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ-
ΡΟΔΩΠΟΥΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.-
ΣΠΑΘΑΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ-
ΦΩΣΤΗΡΑΣΓΡΑΝΙΤΗΣ-
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥΙΝΚΑ-
ΚΕΡΑΜΕΙΑΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ-
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ-
ΚΟΡΩΝΙΣΑΠΟΛΛΩΝ-

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ-
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ-
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ-
ΓΡΑΝΙΤΗΣΡΟΔΩΠΟΥ-
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΣΠΑΘΑ-
ΙΝΚΑΦΩΣΤΗΡΑΣ-
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ-
ΑΠΟΛΛΩΝΚΕΡΑΜΕΙΑ-
ΚΟΡΩΝΙΣΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ-

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ-
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ-
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣΓΡΑΝΙΤΗΣ-
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-
ΡΟΔΩΠΟΥΙΝΚΑ-
ΣΠΑΘΑΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ-
ΦΩΣΤΗΡΑΣΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ-
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥΑΠΟΛΛΩΝ-
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥΚΟΡΩΝΙΣ-
ΚΕΡΑΜΕΙΑΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ-

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ-
ΓΡΑΝΙΤΗΣΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.-
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ-
ΙΝΚΑΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ-
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ-
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣΡΟΔΩΠΟΥ-
ΑΠΟΛΛΩΝΣΠΑΘΑ-
ΚΟΡΩΝΙΣΦΩΣΤΗΡΑΣ-
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥΚΕΡΑΜΕΙΑ-

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΡΑΝΙΤΗΣΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ-
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.ΙΝΚΑ-
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ-
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ-
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝΑΠΟΛΛΩΝ-
ΡΟΔΩΠΟΥΚΟΡΩΝΙΣ-
ΣΠΑΘΑΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ-
ΦΩΣΤΗΡΑΣΚΕΡΑΜΕΙΑ-
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ-

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-
ΙΝΚΑΓΡΑΝΙΤΗΣ-
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ-
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.-
ΑΠΟΛΛΩΝΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ-
ΚΟΡΩΝΙΣΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ-
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ-
ΚΕΡΑΜΕΙΑΡΟΔΩΠΟΥ-
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥΣΠΑΘΑ-
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥΦΩΣΤΗΡΑΣ-

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣΙΝΚΑ-
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ-
ΓΡΑΝΙΤΗΣΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ-
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝΑΠΟΛΛΩΝ-
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.ΚΟΡΩΝΙΣ-
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ-
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣΚΕΡΑΜΕΙΑ-
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ-
ΡΟΔΩΠΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-
ΣΠΑΘΑΦΩΣΤΗΡΑΣ-

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ-
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣΙΝΚΑ-
ΑΠΟΛΛΩΝΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-
ΚΟΡΩΝΙΣΓΡΑΝΙΤΗΣ-
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ-
ΚΕΡΑΜΕΙΑΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.-
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ-
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ-
ΦΩΣΤΗΡΑΣΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ-
ΣΠΑΘΑΡΟΔΩΠΟΥ-

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ-
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧΑΠΟΛΛΩΝ-
ΙΝΚΑΚΟΡΩΝΙΣ-
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ-
ΓΡΑΝΙΤΗΣΚΕΡΑΜΕΙΑ-
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ-
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣΦΩΣΤΗΡΑΣ-
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣΣΠΑΘΑ-
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝΡΟΔΩΠΟΥ-

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ-
ΚΟΡΩΝΙΣΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ-
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ-
ΚΕΡΑΜΕΙΑΙΝΚΑ-
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥΓΡΑΝΙΤΗΣ-
ΦΩΣΤΗΡΑΣΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ-
ΣΠΑΘΑΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.-
ΡΟΔΩΠΟΥΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ-
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ-

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣΚΟΡΩΝΙΣ-
ΑΠΟΛΛΩΝΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ-
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣΚΕΡΑΜΕΙΑ-
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ-
ΙΝΚΑΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΦΩΣΤΗΡΑΣ-
ΓΡΑΝΙΤΗΣΣΠΑΘΑ-
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝΡΟΔΩΠΟΥ-
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ-
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ-

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ-
ΚΕΡΑΜΕΙΑΚΟΡΩΝΙΣ-
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥΑΠΟΛΛΩΝ-
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ-
ΦΩΣΤΗΡΑΣΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ-
ΣΠΑΘΑΙΝΚΑ-
ΡΟΔΩΠΟΥΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝΓΡΑΝΙΤΗΣ-
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ-
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.-

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΕΡΑΜΕΙΑΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ-
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ-
ΚΟΡΩΝΙΣΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-
ΑΠΟΛΛΩΝΦΩΣΤΗΡΑΣ-
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣΣΠΑΘΑ-
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧΡΟΔΩΠΟΥ-
ΙΝΚΑΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ-
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ-
ΓΡΑΝΙΤΗΣΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ-
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.-

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ-
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥΚΕΡΑΜΕΙΑ-
ΦΩΣΤΗΡΑΣΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ-
ΣΠΑΘΑΚΟΡΩΝΙΣ-
ΡΟΔΩΠΟΥΑΠΟΛΛΩΝ-
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ-
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ-
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣΙΝΚΑ-
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝΓΡΑΝΙΤΗΣ-
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ-
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥΦΩΣΤΗΡΑΣ-
ΚΕΡΑΜΕΙΑΣΠΑΘΑ-
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝΡΟΔΩΠΟΥ-
ΚΟΡΩΝΙΣΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ-
ΑΠΟΛΛΩΝΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ-
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ-
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.-
ΙΝΚΑΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ-
ΓΡΑΝΙΤΗΣΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣΦΩΣΤΗΡΑΣ-
ΣΠΑΘΑΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-
ΡΟΔΩΠΟΥΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ-
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝΚΕΡΑΜΕΙΑ-
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ-
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣΚΟΡΩΝΙΣ-
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.ΑΠΟΛΛΩΝ-
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ-
ΓΡΑΝΙΤΗΣΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ-
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΙΝΚΑ-

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΠΑΘΑΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ-
ΦΩΣΤΗΡΑΣΡΟΔΩΠΟΥ-
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ-
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ-
ΚΕΡΑΜΕΙΑΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ-
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.-
ΚΟΡΩΝΙΣΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ-
ΑΠΟΛΛΩΝΓΡΑΝΙΤΗΣ-
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧΙΝΚΑ-

23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣΡΟΔΩΠΟΥ-
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝΣΠΑΘΑ-
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣΦΩΣΤΗΡΑΣ-
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ-
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝΚΕΡΑΜΕΙΑ-
ΓΡΑΝΙΤΗΣΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ-
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΚΟΡΩΝΙΣ-
ΙΝΚΑΑΠΟΛΛΩΝ-
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ-

24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ-
ΡΟΔΩΠΟΥΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ-
ΣΠΑΘΑΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ-
ΦΩΣΤΗΡΑΣΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.-
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ-
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥΓΡΑΝΙΤΗΣ-
ΚΕΡΑΜΕΙΑΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝΙΝΚΑ-
ΚΟΡΩΝΙΣΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ-
ΑΠΟΛΛΩΝΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ-

25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ-
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ-
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.ΡΟΔΩΠΟΥ-
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝΣΠΑΘΑ-
ΓΡΑΝΙΤΗΣΦΩΣΤΗΡΑΣ-
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-
ΙΝΚΑΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ-
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧΚΕΡΑΜΕΙΑ-
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ-
ΑΠΟΛΛΩΝΚΟΡΩΝΙΣ-

26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ-
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.-
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ-
ΡΟΔΩΠΟΥΓΡΑΝΙΤΗΣ-
ΣΠΑΘΑΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-
ΦΩΣΤΗΡΑΣΙΝΚΑ-
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ-
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ-
ΚΕΡΑΜΕΙΑΑΠΟΛΛΩΝ-
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝΚΟΡΩΝΙΣ-

27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.-
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ-
ΓΡΑΝΙΤΗΣΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ-
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ-
ΙΝΚΑΡΟΔΩΠΟΥ-
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧΣΠΑΘΑ-
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣΦΩΣΤΗΡΑΣ-
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-
ΚΟΡΩΝΙΣΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ-
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝΚΕΡΑΜΕΙΑ-

28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ-
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.ΓΡΑΝΙΤΗΣ-
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣΙΝΚΑ-
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ-
ΡΟΔΩΠΟΥΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ-
ΣΠΑΘΑΑΠΟΛΛΩΝ-
ΦΩΣΤΗΡΑΣΚΟΡΩΝΙΣ-
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ-
ΚΕΡΑΜΕΙΑΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ-

29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣΓΡΑΝΙΤΗΣ-
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ-
ΙΝΚΑΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.-
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ-
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ-
ΑΠΟΛΛΩΝΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ-
ΚΟΡΩΝΙΣΡΟΔΩΠΟΥ-
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝΣΠΑΘΑ-
ΚΕΡΑΜΕΙΑΦΩΣΤΗΡΑΣ-
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ-
ΓΡΑΝΙΤΗΣΙΝΚΑ-
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ-
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ-
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣΑΠΟΛΛΩΝ-
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣΚΟΡΩΝΙΣ-
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ-
ΡΟΔΩΠΟΥΚΕΡΑΜΕΙΑ-
ΣΠΑΘΑΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ-
ΦΩΣΤΗΡΑΣΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-

31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΙΝΚΑΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ-
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣΓΡΑΝΙΤΗΣ-
ΑΠΟΛΛΩΝΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ-
ΚΟΡΩΝΙΣΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.-
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ-
ΚΕΡΑΜΕΙΑΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ-
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ-
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥΡΟΔΩΠΟΥ-
ΦΩΣΤΗΡΑΣΣΠΑΘΑ-

32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ-
ΙΝΚΑΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ-
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΑΠΟΛΛΩΝ-
ΓΡΑΝΙΤΗΣΚΟΡΩΝΙΣ-
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ-
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.ΚΕΡΑΜΕΙΑ-
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ-
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝΦΩΣΤΗΡΑΣ-
ΡΟΔΩΠΟΥΣΠΑΘΑ-

33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ-
ΑΠΟΛΛΩΝΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ-
ΚΟΡΩΝΙΣΙΝΚΑ-
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-
ΚΕΡΑΜΕΙΑΓΡΑΝΙΤΗΣ-
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ-
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.-
ΦΩΣΤΗΡΑΣΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ-
ΣΠΑΘΑΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ-
ΡΟΔΩΠΟΥΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ-

34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣΑΠΟΛΛΩΝ-
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣΚΟΡΩΝΙΣ-
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ-
ΙΝΚΑΚΕΡΑΜΕΙΑ-
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ-
ΓΡΑΝΙΤΗΣΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝΦΩΣΤΗΡΑΣ-
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.ΣΠΑΘΑ-
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣΡΟΔΩΠΟΥ-
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ-

35η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΟΡΩΝΙΣΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ-
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝΑΠΟΛΛΩΝ-
ΚΕΡΑΜΕΙΑΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ-
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ-
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥΙΝΚΑ-
ΦΩΣΤΗΡΑΣΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-
ΣΠΑΘΑΓΡΑΝΙΤΗΣ-
ΡΟΔΩΠΟΥΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ-
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.-
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ-

36η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ-
ΚΟΡΩΝΙΣΚΕΡΑΜΕΙΑ-
ΑΠΟΛΛΩΝΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ-
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧΦΩΣΤΗΡΑΣ-
ΙΝΚΑΣΠΑΘΑ-
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΡΟΔΩΠΟΥ-
ΓΡΑΝΙΤΗΣΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ-
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ-
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ-

37η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣΚΕΡΑΜΕΙΑ-
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ-
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥΚΟΡΩΝΙΣ-
ΦΩΣΤΗΡΑΣΑΠΟΛΛΩΝ-
ΣΠΑΘΑΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣ-
ΡΟΔΩΠΟΥΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ-
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝΙΝΚΑ-
ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣΓΡΑΝΙΤΗΣ-
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ-

38η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ-
ΚΕΡΑΜΕΙΑΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-
ΔΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝΦΩΣΤΗΡΑΣ-
ΚΟΡΩΝΙΣΣΠΑΘΑ-
ΑΠΟΛΛΩΝΡΟΔΩΠΟΥ-
ΑΕ ΚΥΔΩΝΙΑΣΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ-
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ-
ΙΝΚΑΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ-
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ.ΡΑΠ.-
ΓΡΑΝΙΤΗΣΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ-